Napsali nám

Varumin® vykazuje při ošetření nádorových onemocnění úspěchy, které jsou moderní medicínou nedosažitelné. Rádi bychom se podělili o některé z nich:

Dimitar
Dimitrova léčebná dokumentace

Stefan (4)
Stefan měl neuroblastom IV stupně. Byl léčen i chirurgickým způsobem a také chemoterapií. Prognóza tohoto onemocnění je špatná. Stefan byl úspěšně vyléčen díky přípravku Varumin®.
Stefanova léčebná dokumentace (v srbštině)

Dr. Elizabeta
Elizebeta je doktorka medicíny. Měla diagnostikován CIN I s přítomností HPV 58. Přípravek Varumin® užívala 2 měsíce a další analýza potvrdila nepřítomnost HPV.
Prohlášení uživatelky

Nataša, matka
uživatelka s HPV v CIN III užívala Varumin® v průběhu těhotenství. Narodilo se jí zdravé děvčátko a CIN je sníženo.
Prohlášení matky

Pavlinka , Varna
Metastazující rakovina slinivky
Prohlášení (v bulharštině)

Úspěch v Nizozemsku
Rakovina prostaty s metastází ve skeletu
Prohlášení

Andrea, studentka
Karcinom corticis glandulae suprarenalis,
Hyperplazie medular glandulae suprarenalis
Celý průběh léčby (v srbštině)

Blaženka, Novi Sad
CA-125 se snižuje po léčbě přípravkem Varumin®
Prohlášení a výsledky uživatelky (v srbštině)

Vencislav, Sandanski
Ca pulmonum – vyléčen
Prohlášení a výsledky uživatela (v bulharštině)

Paní Bijedic, Tuzla
Úspěch léčby přípravkem Varumin® v případě metastazujícího karcinomu prsu
Prohlášení a výsledky uživatelky (v srbštině)

Blagorodna, Gevgelija
Cystadenocarcinoma ovarii metastaticum
Výsledky uživatela

Paní Teškeredzic, Sarajevo
Ca. cervicis
Prohlášení a výsledky uživatelky (v srbštině)